Medische keuring rijbewijs

Kom voor een goedkope en professionele medische keuring rijbewijs bij Keuringsarts.nl

Ongeacht uw leeftijd of beroep, u kunt enkel een rijbewijs halen of verlengen indien u daarvoor medisch geschikt bent. Daarom is in sommige gevallen een medische keuring rijbewijs nodig. Dat geldt in het bijzonder voor senioren, beroepschauffeurs en mensen met bepaalde aandoeningen. Hierbij bepaalt het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) op basis van de door de arts verstrekte gegevens of u in staat bent te rijden.

Voor een Medisch keuring rijbewijs B/E kunt bij Keuringarts terecht voor een snelle, vlotte en professionele medische keuring.

Rijbewijskeuring medische B/E

€ 65,00 incl 21% BTW.

Rijbewijskeuring medische C/D/E

€ 80,00 incl 21% BTW.

 

Maak nu uw afspraak.

Laden...

U moet in de volgende gevallen een medische keuring afleggen:

 • Wanneer u een rijbewijs voor vrachtwagen of bus wil aanvragen. Iedereen die rijbewijzen C of D wil aanvragen, vernieuwen of verlengen moet een medische keuring hebben.

 

 • Wanneer u bent 75 jaar of ouder bent. Senioren dienen een vijfjaarlijkse gezondheidstoets te ondergaan.

 

 • Bij bepaalde ziektes of beperkingen. Dit kan bijvoorbeeld epilepsie, dementie of een beroerte zijn.

Hoe krijg ik een medische keuring voor het rijbewijs?

De medische keuring voor het rijbewijs is een medisch onderzoek door een arts. De meeste huisartsen zullen hun eigen patiënten niet keuren, zodat u beter een geschikte onafhankelijke professional zoekt. Indien u een bus- of vrachtwagenrijbewijs wil behalen of verlengen, moet u gebruik maken van een Arbo arts. Deze arts zal het nodige onderzoek verrichten, en de resultaten ervan aan het CBR overmaken. Vervolgens beslist het CBR of u mag rijden.

Wat houdt de medische keuring rijbewijs in?

Tijdens het onderzoek zal de arts uw gezondheid toetsen op basis van verschillende factoren
 • Verkennend gesprek: De arts zal u algemene vragen stellen over uw medische voorgeschiedenis en uw eigen gezondheidsverklaring.

 

 • Een fysieke test. Dit is om te zien of u uw ledematen en rug goed kunt gebruiken.

 

 • Een bloeddrukmeting: De arts zal kijken of u eventueel te hoge of lage bloeddruk heeft.

 

 • Een oog- en gezichtsveldtest. Dit kan met lenzen aan en is bedoeld om na te gaan of u alles in het verkeer kunt zien.
  Bloed- en urinetesten: Op basis van deze testen zal de arts nagaan of u eventueel aan aandoeningen als suikerziekte of kanker lijdt.

Wat gebeurt na de medische keuring rijbewijs?

Uw arts zal het verslag van de keuring via het ZorgDomein aan het CBR overmaken. Nu beslist het CBR of u geschikt bent om te rijden. In bepaalde gevallen kan het CBR een extra onderzoek door een specialist vragen, dat kan bijvoorbeeld een oogarts of neuroloog zijn. Het CBR kan ook een rites vragen. Op basis van de medische keuring en een eventuele rijtest, kan het CBR de volgende beslissingen nemen:
 • U bent rijgeschikt. Proficiat! U mag gewoon bij de gemeente uw rijbewijs halen of verlengen.

 

 • U bent voor een bepaalde tijd rijgeschikt. In dit geval is er een einddatum op de rijbewijs. U zal waarschijnlijk uw rijbewijs iets vroeger dan gewoon moeten verlengen, en u zal dan wellicht opnieuw een medische keuring moeten doen.

 

 • U bent onder voorwaarden rijgeschikt. U mag rijden, maar slechts onder bepaalde voorwaarden. Dit kan bijvoorbeeld enkel overdag zijn, of met een gehoorprothese. In bepaalde gevallen moeten er aanpassingen aan het voertuig zijn, bijvoorbeeld met een aangepaste stoel of

 

 • U bent niet rijgeschikt. In dit geval mag u niet meer rijden. Uw rijbewijs is niet langer geldig en u kunt er geen nieuwe halen of verlengen. Het CBR zal dit zo goed mogelijk argumenteren. U mag hiertegen in beroep gaan.

Veelgestelde vragen over rijbewijskeuring medische

Om ervoor te zorgen dat iedereen die rijdt ook daartoe in staat is moeten sommige mensen een medische keuring ondergaan. Dit is om ervoor te zorgen dat ze gezond en bekwaam genoeg zijn om geen gevaar voor zichzelf of anderen.
De medische keuring voor 75-plussers en voor rijbewijzen C en D dient in principe om de 5 jaar te gebeuren. In andere gevallen kan het CBR beslissen dat
Voor de rijbewijs voor C en D mag enkel een Arbo arts de medische keuring doen. Voor andere medische keuringen mag u eender welke arts gebruiken, al zullen de meeste huisartsen hun eigen patiënten niet keuren. In beide gevallen raden we professionals van Keuringarts.nl aan.
U hebt een medische keuring nodig om een rijbewijs te halen indien u rijbewijs C of D wil verlengen of aanvragen, wanneer u ouder dan 75 bent, of wanneer u aan bepaalde ziektes lijdt of beperkingen hebt.

Maak nu een afspraak voor een goedkope medische keuring rijbewijs!

Waarom u ook een medische keuring voor uw rijbewijs nodig hebt, bij Keuringarts.nl helpen we u een geschikte arts te vinden. Maak een afspraak bij een van onze keuringsartsen via onze planner en kies de datum en tijdstip die u past. U kan ons altijd contacteren indien u meer informatie nodig hebt.

Voor Rijbewijskeuring mediche B/E kunt bij Keuringarts terecht voor een snelle, vlotte en professionele medische keuring.

Keuringarts voert wekelijks keuringen uit in:

Onze Keuringen